نقش ناظر در قرآن

به نام خدا در پاسخ به عدم امکان وجود تناقض باطنی در قرآن در کلام وحیانی قرآن، ناظر(جبرییل) آیات الهی … ادامه خواندن نقش ناظر در قرآن