تبریک روز پدر

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

با سلام و نثار دعای خیر

ضمن تبریک تولد حضرت علی(ع) و روز پدر، از همه دوستان عزیزی که پیام های محبت آمیز خود را به مناسبت این روز بزرگ ارسال کرده اند، تشکر و قدردانی می نمایم و به امید اینکه به کمک رحمانیت الهی، کیمیای عشق را در درون خود همچون مردان و زنان ره بیدار کنیم.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری