تبریک

به نام خدا
میلاد پیام آور عشق و صلح و دوستی ، سمبل صبر و شکیبایی، نوع دوستی و مهربانی ، عیسی مسیح (ع) را بر همه رهروان طریق توحید تبریک عرض میکنم.
با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
۱۳۹۸/۱۰/۴