جهان تک ساختاری

به نام خدا جهان تک ساختاری محمد علی طاهری جهان هستی یک ساختار بیشتر ندارد و همه‌ی اجزای آن از…

ادامه ←

نوشته شده در: Papers

اسب تراوا

به نام خدا اسب تراوا محمد علی طاهری اسب تراوا ماجرای اسبی چوبین است که با استفاده از آن، قلعه‌ی…

ادامه ←

نوشته شده در: Papers