کشف رمز ۱

به نام خدا کشف رمز ۱ محمد علی طاهری در فیزیک مدرن، “‌ماده”، موج متراکم است و موج نیز خود…

ادامه ←

نوشته شده در: Papers

اسب تراوا

به نام خدا اسب تراوا محمد علی طاهری اسب تراوا ماجرای اسبی چوبین است که با استفاده از آن، قلعه‌ی…

ادامه ←

نوشته شده در: Papers